Moottoriajoneuvokilpailuiden vakuutuskäytäntöihin iso muutos 1.6.2024

Published by HRCF Tiedottaja on

Kuvituskuva

Kesäkuussa voimaan tuleva uusi liikennevakuutuslaki tuo muutoksia kilpailukäytössä olevien moottoriajoneuvojen vakuutusturvaan. Samalla aiempi, epäselvyyksiä aiheuttanut eristetyn kilpailualueen määritys poistuu laista kokonaan. Vakuutuksen ottajan on syytä tutustua huolellisesti lain sisältöön, jottei vahinkotilanteessa tule ikäviä yllätyksiä korvausten osalta. Vakuutus tulee olla kaikilla kilpailuihin osallistuvilla ajoneuvoilla.

Liikennevakuutuslain uudistuksen myötä kaikki kilpailu- ja harjoituskäytössä olevat moottoriajoneuvot on liikennevakuutettava. Samalla laista poistettiin kohta, jonka mukaan vakuutus ei ole voimassa eristetyillä kilpailualueilla. Moottoriajoneuvokilpailuja koskeva lakiuudistus varmistaa, että kilpailun yleisöllä tai esimerkiksi maastossa kilpailureitille vahingossa eksyvillä ulkoilijoilla on onnettomuustilanteessa vakuutuksen tuoma turva.

Lakiuudistus kaventaa vakuutuksen tuomaa turvaa kuljettajan osalta. Kilpailuissa tai kilpailuun tähtäävässä ohjatussa tai valvotussa lajiharjoittelussa tapahtuvassa onnettomuudessa kuljettajan omia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta, eli kuljettajapaikkasuoja ei ole voimassa. Täydentävää turvaa tuovat vapaaehtoiset tai kilpailulisenssien edellyttämät vakuutukset, jotka kattavat kuljettajan omat henkilövahingot. Näiden vakuutusten tarjoaman turvan laajuus kannattaa tarkistaa ennen vakuutuksen ottamista.

Kuljettajapaikkasuoja on kuitenkin voimassa kaikissa niissä kilpailuissa tai reiteillä, jossa on noudatettava tieliikennesääntöjä. Esimerkiksi siirtymätaipaleilla tai autosuunnistuksessa myös kuljettajan vahingot korvataan.

Kilpailuun liittyväksi harjoitteluksi ei lasketa esimerkiksi kilparadalla tapahtuvaa harrasteajoa, muuta kuin kilpailuun tähtäävää harjoittelutoimintaa tai ajokoulutusta, kuten liikenneturvallisuuteen liittyviä harjoituksia. Samoin kilpailuiksi ei lasketa esimerkiksi kaveriporukan järjestämiä ajokilpailuita tai muita vastaavia. Tällaisissa tilanteissa kuljettajapaikkasuoja on voimassa.

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä. Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä.

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

Lähde: Liikennevakuutuskeskus